Privacybeleid

Tempo Cars vindt de bescherming van uw persoonsgegevens zeer belangrijk. In dit privacybeleid willen we duidelijke en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te garanderen en gaan er voorzichtig mee om. Wij houden ons in alle geval en minimaal aan de toepasselijke wetgeving meer bepaald de sinds 25 mei 2018 in voege gegane Europese GDPR (General Data Protection Regulation).

  • Dit houdt onder andere volgende in:
    uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dit wordt verder omschreven in deze privacyverklaring,
  • verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt,
  • wij vragen om uw uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens, als wij deze volgens de geldende wetgeving nodig hebben,
  • wij hebben reeds vroeger de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen maar brengen hieraan verdere aanpassingen aan, zodat de beveiliging ervan gegarandeerd blijft,
  • wij geven onder geen enkel beding persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt (bv. reservaties van reisdiensten in het kader van een geboekte reis)
  • wij zijn op de hoogte van uw rechten betreffende uw persoonsgegevens en zullen deze respecteren.

 

WAAROM en HOE VRAGEN/VERZAMELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Wij vragen of verzamelen uw persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk onze commerciële relatie met u.

1. Doeleinden voor verzameling

Wij verzamelen gegevens voornamelijk voor volgende doeleinden:
in het kader van een geboekte reis bij ons en de verwerking in onze systemen en naar de betreffende leveranciers toe
om u per post onze publicaties voor volgende seizoenen toe te sturen
om u te informeren over aanbiedingen en nieuwtjes via onze digitale nieuwsbrief
om informatie te verkrijgen opdat we meer geschikte en meer gepersonaliseerde aanbiedingen kunnen doen, evenals betere producten te ontwikkelen en betere service te bieden.


2. Gegevensverzameling

We verzamelen deze informatie alleen met uw toestemming. Dit geldt voor alle gegevens die verzameld worden op het moment dat u bij ons een boeking maakt (op kantoor, telefonisch, per e-mail, via de website of op andere wijze) of wanneer u de website bezoekt, de nieuwsbrief opent, door kwaliteitscontroles, enquêtes, onderzoeken en op andere manieren.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen volgende persoonsgegevens van u gevraagd of verzameld worden: voor- en achternaam; adres; bankrekening (IBAN); geboortedatum en -plaats; telefoonnummer; e-mailadres; geslacht; fysische en medische gegevens.

3. Gevoelige gegevens

Om bepaalde diensten te kunnen leveren moeten wij beschikken over sommige persoonsgebonden en gevoelige gegevens. Dit geldt bijvoorbeeld voor uw gezondheidstoestand in verzekeringsdossiers, rolstoelassistentie, enz…. Door gevoelige persoonlijke informatie met ons te delen, gaat u ermee akkoord dat we deze informatie kunnen verzamelen, gebruiken en delen met derden om de door u aangevraagde diensten te verlenen. Zonder uw toestemming is het mogelijk dat we sommige diensten die u vraagt, geheel of gedeeltelijk niet kunnen verlenen.

4. Digitale media

Wanneer u onze website bezoekt of onze nieuwsbrief opent, registreren we uw IP-adres, de geolocatie op basis van uw IP-adres, het browsertype, de apparaatgegevens, de verwijzende website, het gebruik en de interactiegebeurtenissen (bijv. paginaweergaven, favorieten enz.) en het surfgedrag. Daarnaast kunnen we inzien wanneer u een nieuwsbrief opent of op een link in onze nieuwsbrief klikt.

Alle gegevens worden alleen verwerkt met uw uitdrukkelijke toestemming en ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan met u, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om u op de hoogte te houden van onze aanbiedingen en deze zo veel mogelijk te personaliseren.

 

WAARVOOR WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKT?

Wij zullen uw gegevens niet voor marketingdoeleinden verkopen of verhuren aan of delen met derden. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Met de verwerkers waar wij we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Uw persoonsgegevens worden alleen gedeeld met onze partners-leveranciers (hotels, luchtvaart, autoverhuur en overige ), maar uitsluitend wanneer dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u (uw boeking).

Sommige van onze partners zijn buiten de Europese Economische Ruimte gevestigd. Deze partners worden ook beschouwd als individuele verwerkingsverantwoordelijken van uw persoonsgegevens en zij dragen daarvoor individueel de verantwoordelijkheid.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens ook om u op de hoogte te houden van onze aanbiedingen, producten en andere voor u relevante informatie, hetzij via post of via digitale media.

Tempo Cars behoudt zich het recht voor om de persoonsgegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer wij dit gerechtvaardigd achten om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om onze rechten, eigendom of veiligheid te beschermen. Daarbij trachten wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

 

HOE LANG BEHOUDEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Uw gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard door Tempo Cars maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van bovenstaande activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren, of tenzij u uw toestemming intrekt om deze gegevens te behouden/verzamelen.

 

UW GEGEVENS ZIJN BIJ ONS IN GOEDE HANDEN

De persoonsgegevens die worden beheerd, bevinden zich op onze server(s) en zijn slechts voor een beperkt aantal personen toegankelijk. De hardware is beveiligd door codes en/of paswoorden.

Uw bezoek aan onze website wordt beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat uw verbinding met onze website privé is. U herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

 

U BEHOUDT DE CONTROLE OVER UW PERSOONSGEGEVENS

In het geval we uw persoonsgegevens verwerken, blijft u de eigenaar ervan. U heeft:

1. Recht op inzage

U heeft het recht om te allen tijde uw persoonsgegevens op te vragen. Dit kan u door een e-mail te sturen naar Tempo Cars. U krijgt dan een overzicht van uw gegevens.

2. Recht op verbetering of aanpassing

Kloppen uw persoonsgegevens niet? Of zijn ze veranderd? U heeft het recht om dit te laten aanpassen door een e-mail te sturen.

3. Recht om vergeten te worden/ op wissen van gegevens

U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens te wissen, tenzij we wettelijk verplicht zijn om ze bij te houden (bijv. om fiscale redenen). U kan hiervoor een e-mail sturen.

4. Recht op het indienen van een klacht

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, indien u vindt dat wij niet op de juiste manier met uw persoonsgegevens omgaan.

 

AANPASSINGEN AAN DEZE PRIVACYVERKLARING

Tempo Cars kan dit privacybeleid te allen tijde naar eigen oordeel wijzigen. We raden u aan regelmatig op deze pagina na te gaan of er veranderingen zijn, zodat u op de hoogte blijft van de wijze waarop we bijdragen aan bescherming van de persoonsgegevens die we verzamelen.

 

ONDUIDELIJKHEDEN, VRAGEN OF KLACHTEN?

Indien u nog vragen heeft of een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

Komen wij er samen met u niet uit dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie

Alle vragen, meldingen en andere in verband met deze privacyverklaring kunnen gestuurd worden aan e-mail info@tempocars.be

Offerte aanvragen?

Vraag nu gratis je vrijblijvende offerte aan!

Al 60 jaar je partner in nationaal en internationaal busvervoer!

© 2021 Tempo Cars | Privacybeleid